image

บริการรับสาย — โอนสาย

เบอร์โทรศัพท์พื้นฐานกรุงเทพมหานคร

หากคุณกำลังมองหาบริการรับสาย-โอนสายทั้งใน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พนักงานต้อนรับที่ผ่านการฝึกอบรมของเราจะรับโทรศัพท์ของท่านในนามของลูกค้าในช่วงเวลาทำการมาตรฐาน เรามีบริการรับข้อความและโอนสายไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในประเทศหรือต่างประเทศ

เลือกแผนบริการรับสายที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ

บริการรับสาย

โดยไม่มีบริการโอนสาย

สิ่งที่รวมอยู่ในบริการรับสาย — โดยไม่มีบริการโอนสาย

 • เบอร์โทรศัพท์พื้นฐานกรุงเทพมหานคร
 • พนักงานต้อนรับที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อรับสายในนามของคุณ
 • เราจะคัดกรองการโทรและรับข้อความจากผู้โทร (ถ้ามี)
 • เราจะแจ้งให้คุณทราบทันทีเมื่อมีการโทร
 • เรามีบริการข้อความแจ้งเตือนเมื่อมีสายเข้า แจ้งชื่อผู้โทร หมายเลขโทรศัพท์ และข้อความที่ผู้โทรทิ้งไว้ (ถ้ามี)
 • คุณสามารถตรวจสอบประวัติการโทรและรายละเอียดทั้งหมดได้จากแอพของเรา
 • พนักงานต้อนรับจะรับสายของคุณตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 18.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ GMT +7 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่าติดตั้ง

1,000 บาท

เดือนนี้เท่านั้น — ค่าธรรมเนียมในการติดตั้ง รับส่วนลด 50%

ค่าบริการรายเดือน

1,000 บาท

 
บริการรับสาย

โดยมีบริการโอนสาย

หมายเลขในประเทศไทยเท่านั้น

สิ่งที่รวมอยู่ในบริการตอบรับ — พร้อมการโอนสาย

 • เราจะคัดกรองการโทรและเชื่อมต่อ / แก้ไขการโทรถึงคุณ (หมายเลขโทรศัพท์ในประเทศไทย)
 • ผู้โทรจะไม่รู้ว่าคุณไม่ได้อยู่ใน 'สำนักงาน'
 • หากผู้โทรต้องการฝากข้อความพนักงานต้อนรับที่ผ่านการฝึกอบรมของเราจะรับข้อความแทนคุณ และแจ้งเตือนการโทรเข้าให้คุณทราบ

ค่าติดตั้ง

1,000 บาท

เดือนนี้เท่านั้น — ค่าธรรมเนียมในการติดตั้ง รับส่วนลด 50%

ค่าบริการรายเดือน

1,300 บาท

 
บริการรับสาย

โดยมีบริการโอนสาย

ทั้งหมายเลขในประเทศไทยและต่างประเทศ (ทุกประเทศ ทั่วโลก)

สิ่งที่รวมอยู่ในบริการตอบรับ — พร้อมการโอนสาย (ทุกประเทศ ทั่วโลก)

 • เราจะคัดกรองการโทรและเชื่อมต่อ / แก้ไขการโทรถึงคุณ (หมายเลขโทรศัพท์ใด ๆ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือในต่างประเทศทั่วโลก)
 • ผู้โทรจะไม่รู้ว่าคุณไม่ได้อยู่ใน ‘ออฟฟิศ’
 • หากผู้โทรต้องการฝากข้อความ พนักงานต้อนรับที่ผ่านการฝึกอบรมของเราจะรับข้อความให้คุณและแจ้งเตือนการโทรเข้าให้คุณทราบ

ค่าติดตั้ง

1,000 บาท

เดือนนี้เท่านั้น — ค่าธรรมเนียมในการติดตั้ง รับส่วนลด 50%

ค่าบริการรายเดือน

1,500 บาท

 

อาศัยอยู่ในประเทศไทยและต้องการมีหมายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศหรือไม่?

เบอร์โทรศัพท์พื้นฐานในประเทศไทย

เรามีบริการหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานในท้องถิ่นจากกว่า 60 ประเทศและเมืองใหญ่ ๆ ด้วยการซื้อหมายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศพนักงานต้อนรับที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษของเราสามารถรับสายแทนคุณที่นี่ในประเทศไทยและโอนสายให้คุณได้ทุกที่ทั่วโลก.

Contact Us Now

Some words from our Clients

Read success stories straight from our members

 • image

  "Kudos to UnionSPACE team. My clients have more confident in my service after we started using your call answering service"

  Salleh

 • image

  "After using your call answering service, we are no longer losing opportunities / leads due to miss calls!"

  Talia

 • image

  "Thank you ladies. Love your professionalism and also your app where we can view all the previous calls detail."

  Ananda

 • image

  "I can now continue to serve my customer even though i am not in Bangkok. Love it!"

  Chayanan

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม?

กรอกข้อมูลของคุณเพื่อเป็นข้อมูลให้เราติดตอกลับโดยเร็วที่สุด

f
Accelerator Partners

Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic
Government & Associations

Pic Pic Pic Pic Pic Pic
International Hub

Pic Pic Pic Pic Pic
Corporate Partners

Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic
บริการเสริมอื่นๆ ที่เราอยากแนะนำคุณ