image

ระบบบัญชีแบบเหมาจ่ายและ การบริการภาษีสำหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย

แค่คุณส่งใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินทั้งหมดมาให้เรา

Request a call back Speak to a Specialist

แพ็คเกจบริการด้านบัญชีและการบริการด้านภาษีของเรา

Below 10 transactions
(/mth)
50 transactions
(/mth)
120 transactions
(/mth)
300 transactions
(/mth)
  ที่ปรึกษาบัญชีมืออาชีพแบบตัวต่อตัว
ที่ปรึกษาบัญชีมืออาชีพแบบตัวต่อตัว 2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง
  บริการรับทำบัญชี คีย์ข้อมูลบัญชีแยกประเภทธุรกิจ
บริการรับทำบัญชี คีย์ข้อมูลบัญชีแยกประเภทธุรกิจ
  จัดทำทะเบียนประกันสังคม
จัดทำทะเบียนประกันสังคม
  การคำนวณและการชำระเงินประกันสังคม
การคำนวณและการชำระเงินประกันสังคม
  คำแนะนำการลดหย่อนภาษี
คำแนะนำการลดหย่อนภาษี
  การคำนวณและการเตรียมยื่นภาษี
การคำนวณและการเตรียมยื่นภาษี
  ภงด 1 / 3/ 53 ภ.ง.ด. 30 การคำนวณ การเตรียมการ และการนำส่งภาษี
ภงด 1 / 3/ 53 ภ.ง.ด. 30 การคำนวณ การเตรียมการ และการนำส่งภาษี
แพ็คเกจรายเดือ (THB) 3,500 6,500 9,500 17,500

Services details

ที่ปรึกษาด้านบัญชีแบบมืออาชีพ แบบตัวต่อตัว

.สิ่งที่คุณต้องทำคือส่งใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินทั้งหมดของคุณมาให้เรา และพนักงานฝ่ายบัญชีของเราจะป้อนข้อมูลของคุณลงในระบบบัญชีบนคลาวด์ของเราด้วยคามรอบคอบ จัดทำรายงานกำไรขาดทุน คำนวณภาษีหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนเตรียมงนด้านอื่นๆ เช่น งบดุลการเงิน คุณยังสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีบัญชีบนระบบคลาวด์เฉพาะของคุณเพื่อตรวจสอบและสร้างรายงานได้ทุกเมื่อ เมื่อคุณต้องการ.

ที่ปรึกษากฎหมายสำหรับธุรกิจของคุณ แบบตัวต่อตัว

คุณอาจมีข้อซักถามเกี่ยวกับภาระผูกพันทางกฎหมายของคุณในฐานะเจ้าของธุรกิจในประเทศไทย และคำถามเกี่ยวกับภาษี ทรัพยากรบุคคล และโครงสร้างบริษัท.

บริการทำบัญชี (คีย์ข้อมูลบัญชีแยกประเภทธุรกิจ)

การบัญชีเป็นกระบวนการในการจัดระเบียบตัวเลขทางการเงินทั้งหมดของคุณอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างข้อมูลที่มีความหมายเกี่ยวกับธุรกิจ การบริการทำบัญชีของเราจะตั้งค่าซอฟต์แวร์การทำบัญชีบนคลาวด์ให้คุณ และทีมงานของเราจะป้อนการชำระเงินขาเข้าและขาออกทั้งหมด เพื่อสร้างรายงานทั้งหมดให้กับคุณ.

การคำนวณเงินเดือน

การคำนวณเงินเดือนเป็นงานที่ละเอียดอ่อนสำหรับเจ้าของธุรกิจ ผ่อนปรนเกินไป ก็อาจจะทำให้พนักงานของคุณเอาเปรียบคุณ และถ้าคุณไว้ใจมากเกินไป คุณอาจสูญเสียเงิน เพียงคุณส่งจำนวนเงินเงินเดือน วันทำงาน ชั่วโมง และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ตกลงกันไว้ และเราจะช่วยคุณคำนวณจำนวนเงินที่แน่นอนที่คุณต้องจ่ายให้กับพนักงานของคุณ รวมถึงการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาระผูกพันอื่นๆ.

การคำนวณและการชำระเงินประกันสังคม

พนักงานไทยทุกคนควรลงทะเบียนในระบบประกันสังคมและเงินสมทบอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกลุ่มเงินเดือนและข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ ให้เราจัดการทั้งหมดให้คุณและแจ้งให้คุณทราบว่าคุณต้องจ่ายเงินเท่าไรเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณ.

คำแนะนำการในลดหย่อนภาษี

.คุณจะหัก-ลบภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างไร คุณจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและอื่นๆ ได้อย่างไรคำแนะนำการในลดหย่อนภาษีคำแนะนำการในลดหย่อนภาษี ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีของเราพร้อมช่วยให้คุณประหยัดภาษีได้สูงสุดและเป็นไปตามข้อกำหนดและถูกกฏหมาย.

บริการประสานงานกับทางราชการ

การประสานงานกับทาง กรมสรรพากร, สำนักงานประกันสังคมหรือ ทาง DBD ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานที่ดีและมีความสามารถของเราช่วยเหลือคุณเพราะบางอย่าง จะทำได้ดีกว่าหากผ่านบุคคลที่สามที่ช่วยประสานงานด้านนี้โดยเฉพาะ.

Speak with one of our Accounting Specialist today!

Let us take care of your Accounting, Bookkeeping, Tax Management and Government Compliance here in Thailand so you can focus on your business.

Leave your details below for a call back or Free Consultation

Let us know below and our team will get back to you within 24 hours.

I have an existing business (on-going) I'm planning to start a business here in Thailand

...or give us a call

(+662) 036 0600

We're open from 9am to 6pm Monday to Friday.


Accelerator Partners

Pic Pic Pic Pic Pic
Government & Associations

Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic
International Hub

Pic Pic Pic Pic Pic
Corporate Partners

Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic

Our Programs