Background

บริการครบวงจรสำหรับเริ่มต้นธุรกิจนำเข้า / ส่งออกของคุณในประเทศไทย

คุณสามารถเริ่มการนำเข้า/ส่งออกสินค้าไปประเทศไทยได้ภายใน 1 เดือน (เว้นแต่เป็นสินค้าที่จะต้องมีใบอนุญาตพิเศษ)

การจดจัดตั้งบริษัท

คุณจำเป็นต้องจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย

ใบอนุญาตนำเข้า/ส่งออก

คุณจะต้องยื่นขอใบอนุญาตนำเข้า/ส่งออกทั่วไป (โดยปกติจะมีอายุ 3 ปี)

ใบอนุญาตจำเพาะ

ในกรณีที่คุณนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่มีการควบคุม คุณจะต้องขอใบอนุญาตเฉพาะจากหน่วยงานที่กำกับดูแลสินค้าเหล่านั้นในประเทศไทย

หากคุณต้องการ นำเข้า/ส่งออกสินค้าตามรายการด้านล่าง คุณจำเป็นต้องมีใบอนุญาตเฉพาะทาง

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานต่าง ๆ และกระบวนการการยื่นขอใบอนุญาตอาจใช้เวลาระหว่าง 1 ถึง 3 เดือน

การนำเข้าอาหารแปรรูป, อุปกรณ์การแพทย์, วิตามิน, เครื่องสำอาง, และผลิตภัณฑ์ยา ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจากกระทรวงสาธารณสุข

การนำแลกเปลี่ยนเพื่อนำเข้า/ส่งออก ที่ต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด: ห้ามนำเข้าทังสเตนออกไซด์แร่ดีบุกและโลหะดีบุกมากกว่า 2 กิโลกรัมโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง

ห้ามนำเข้าหรือส่งออกโบราณวัตถุ, ศิลปวัตถุ, ใด ๆ ออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากร

ห้ามผลิต/ซื้อ/ใช้/หรือนำเข้าอาวุธ, เครื่องกระสุนปืน, วัตถุระเบิด, ดอกไม้ไฟ, และอาวุธปืนต้องห้าม เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากกระทรวงมหาดไทย


หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ โปรดติดต่อเรา และผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้า/ส่งออกของเรา

ภาพรวมทั่วไปของกระบวนการนำเข้า/ส่งออกทั้งหมดในประเทศไทย

ขั้นตอนที่ 1
กรอกใบสำแดงอย่างเป็นทางการ:

คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มศุลกากร 99 หรือ 99/1 ด้วยตนเองหรือผ่านระบบ e-Customs


ขั้นตอนที่ 2
จัดเตรียมเอกสารทางราชการ :
 • รายงานสินค้าหรือใบขนส่งทางอากาศ (หากส่งสินค้าทางอากาศ) หรือใบขนส่งทางทะเล (หากส่งสินค้าทางทะเล)
 • สำเนาใบแจ้งหนี้ 3 ฉบับ
 • รายการบรรจุภัณฑ์
 • ความคุ้มครองที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้
 • แบบแจ้งการปล่อย (แบบศุลกากร 100/1 หรือ 469)
 • แบบฟอร์มการทำธุรกรรมต่างประเทศ กรณีนำเข้าสินค้ามีมูลค่าเกิน 500,000 บาท
 • ใบอนุญาตนำเข้า (ถ้ามี)
 • ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (ถ้ามี)
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น แคตตาล็อก, ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 3
ส่งประกาศศุลกากรและเอกสารประกอบเพิ่มเติม:

เมื่อมาถึงท่าเรือขาเข้าแล้ว คุณต้องจัดเตรียมเอกสารการนําเข้าสินค้าและเอกสารประกอบเพิ่มเติมเพื่อให้สำนักงานศุลกากรตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารเหล่านี้สมบูรณ์และไม่มีเอกสารที่ขาดหายไป รวมถึงตรวจสอบศุลกากร, การคำนวณอากรและภาษี, และการคำนวณมูลค่าสินค้าด้วย


ขั้นตอนที่ 4
ชำระอากรขาเข้าและภาษีที่ถูกเรียกเก็บโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:
 • ชำระที่สำนักงานศุลกากร
 • โอนเงินผ่านระบบ BAHTNET ของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • โอนเงินผ่านระบบ e-Payment ของธนาคารกรุงไทย
 • โอนเงินผ่านระบบ EDI

ขั้นตอนที่ 5
ตรวจสอบและปล่อยสินค้าศุลกากร:
สินค้านำเข้าจะได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร พัสดุที่ได้รับการตรวจสอบจะต้องสอดคล้องกับใบสำแดงที่ผู้นำเข้าส่งมาเพื่อให้ผู้ตรวจสอบศุลกากรตรวจสอบ ก่อนจะลงทะเบียนสินค้าผ่านระบบคอมพิวเตอร์แล้วจึงปล่อยสินค้าให้กับผู้นำเข้า

หากคุณเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ เราสามารถช่วยเหลือคุณตั้งแต่การตั้งบริษัทจำกัดในประเทศไทย ไปจนถึงการยื่นขอใบอนุญาตนำเข้า/ส่งออก นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญของเรายังสามารถช่วยคุณยื่นขอใบอนุญาตใบอนุญาตนำเข้า/ส่งออกหากสินค้าของคุณมีจำเป็นต้องขอใบอนุญาตจำเพาะเพิ่มเติม

image

เริ่มธุรกิจนำเข้า/ส่งออกของคุณได้ง่าย ๆ เรารวมบริการไว้ให้คุณแล้วที่นี่

บริการจดจัดตั้งบริษัทจำกัด & จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

เริ่มต้นเพียง

27,500 บาท

●●

ยื่นขอใบอนุญาตนำเข้า/ส่งออก สำหรับธุรกิจของคุณ (บริษัทไทยจำกัด)

ใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกสามารถออกให้กับ บริษัท เท่านั้นไม่สามารถออกให้กับบุคคลได้

เพียง

45,000 บาท

●●●

ยื่นขอใบอนุญาตนำเข้าสินค้าจำเพาะ

ราคาขึ้นอยู่กับสินค้าที่ต้องการนำเข้า

ยกตัวอย่างเช่น สินค้าที่ถูกจัดให้อยู่ในหมวดสินค้าเภสัชกรรมจะต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ซึ่งจะใช้เวลาหลายเดือนในการตรวจสอบส่วนผสมแต่ละชนิด

●●●●

การลงทะเบียนและขอใบอนุญาตจาก FDA

หากสินค้าที่คุณต้องการนำเข้าหรือส่งออกต้องการการอนุมัติจาก FDA บริษัทของคุณต้องลงทะเบียนกับ FDA ก่อน

เพียง

45,000 บาท

●●●●●

การทดสอบและยื่นใบสมัคร FDA

5,000 บาท

ต่อรายการ

อาจใช้เวลาสูงสุดถึง 6 เดือนในกระบวนการการอนุมัติ

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือชาวไทยและชาวต่างชาติให้สามารถเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่าลังเลที่จะติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดของเราเพื่อรับคำปรึกษาและใบเสนอราคาได้ฟรี!

image

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้!


หากคุณมีคำถามใด ๆ เพียงแค่ติดต่อเรา ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดของเรายินดีจะช่วยเหลือคุณ

แชทกับเรา
... หรือโทรหาเราเลย!

เราเปิดให้บริการตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 18.00 น. (ทุกวันจันทร์-ศุกร์)

f
Accelerator Partners

Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic
Government & Associations

Pic Pic Pic Pic Pic Pic
International Hub

Pic Pic Pic Pic Pic
Corporate Partners

Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic
บริการเสริมอื่นๆ ที่เราอยากแนะนำคุณ