image

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในฮ่องกง

ฮ่องกงอนุญาตให้ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของธุรกิจได้ในฮ่องกงแบบ 100%

ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพที่ต้องการสร้างธุรกิจใหม่หรือเป็นบริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ทีมผู้เชี่ยวชาญจาก UnionSPACE และ InvestinAsia พร้อมดูแลคุณให้การจดทะเบียนบริษัทในฮ่องกงเป็นเรื่องง่ายและไม่ซับซ้อนสำหรับคุณอีกต่อไป

แพ็คเกจพิเศษสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งและรับรองบริษัทในฮ่องกง

การจดทะเบียนบริษัทจำกัดในฮ่องกง + บริการเลขานุการบริษัท 1 ปี + บริการสำนักงานเสมือน 1 ปี + บริการช่วยเปิดบัญชีธนาคารในฮ่องกง

เพียง

195,000 บาท

รวมการประเมินคุณสมบัติการเปิดบัญชีธนาคารพิเศษโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทของคุณมีคุณสมบัติในการเปิดบัญชีธนาคารของบริษัทในฮ่องกง

คุณจะได้รับอะไรบ้าง?

บริการและเอกสารที่คุณจะได้รับ
 • การค้นหาชื่อบริษัทในทะเบียนบริษัท
 • การจดทะเบียนธุรกิจ (BR)
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (CI)
 • ที่อยู่สำนักงานสำหรับจดทะเบียนบริษัท
Company Green Box Set
 • ข้อบังคับบริษัท x 6 (การควบรวมกิจการ)
 • ตราบริษัทและตราประทับบริษัท
 • บันทึกทางกฎหมาย
 • ใบหุ้นบริษัทของบริษัท
บริการเลขานุการบริษัท 1 ปี
 • ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทตามกฎหมาย
 • จัดทำเอกสารจดทะเบียนบริษัท ซึ่งประกอบด้วย:
  • ทะเบียนผู้ถือหุ้น
  • รายชื่อกรรมการ
  • ทะเบียนเลขานุการ
  • ทะเบียนสมาชิก
  • ทะเบียนผู้มีอำนาจและเอกสารตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย
  • ทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย
 • บันทึกทางกฎหมาย
 • ใบรับรองหุ้นของบริษัท
บริการสำนักงานเสมือน 1 ปี
 • ที่อยู่สำนักงานสำหรับจดทะเบียนบริษัทและที่อยู่สำหรับติดต่อธุรกิจของบริษัท
 • รับ/เก็บจดหมาย
 • แจ้งเตือนคุณเมื่อมีจดหมายถึงคุณผ่าน WhatsApp/WeChat/Email
 • ลูกค้าสามารถมารับได้ที่สำนักงาน (ด้วยตนเองหรือโดยบุคคลที่ได้รับอนุญาต)

รวมรายการสำหรับตรวจสอบการเปิดบัญชีธนาคารนิติบุคคล

ด้วยบริการพิเศษของเรารวมรายการการประเมินล่วงหน้าเพื่อดูว่าคุณสามารถเปิดบัญชีธนาคารสำหรับบริษัท (นิติบุคคล) ในฮ่องกงหรือได้ไม่

บัตรประจำตัวประชาชนและพาสปอร์ต

หลักฐานที่อยู่ที่ถูกต้องซึ่งสามารถแสดงชื่อ ที่อยู่ และวันที่ของลูกค้าได้ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา

ตัวอย่างเช่น: บิลค่าสาธารณูปโภคหรือใบแจ้งยอดธนาคาร

ประวัติของกรรมการและผู้ถือหุ้น เช่น ประสบการณ์การทํางานและภูมิหลัง

หมายเลขติดต่อและที่อยู่อีเมลสําหรับกรรมการและผู้ถือหุ้น

สําเนาบัญชีธนาคารส่วนบุคคลย้อนหลัง 3 เดือน

หลักฐานประกอบธุรกิจที่มีอยู่

ตัวอย่างเช่น: เช่น สัญญาบริการ/สัญญาซื้อ, ใบแจ้งหนี้, หลักฐานการชำระเงิน, หนังสือรับรองบริษัท, ข้อตกลงด้านโลจิสติกส์, กระบวนการดำเนินธุรกิจ, บันทึกรายการเดินบัญชีของบริษัท เป็นต้น (ถ้ามี)

รายงานการตรวจสอบล่าสุด (ถ้ามี)

แผนผังองค์กร (ถ้ามี)

รายได้และกำไรต่อปีที่คาดหวัง

คุณจะมีโอกาสสูงขึ้นในการเปิดบัญชีธนาคารของบริษัทในฮ่องกง หากคุณสามารถทำเงินฝากเริ่มต้นจำนวน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่านั้น และพร้อมจะใช้บริการธนาคารในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX)

บริการเพิ่มเติมอื่น ๆ

ค่าบริการการดูแลบริษัท

บริการทำบัญชี

 • มีการทำธุรกรรมน้อยกว่า 20 รายการต่อเดือน
  7,000 บาท/เดือน
 • มีการทำธุรกรรมน้อยกว่า 50 รายการต่อเดือน
  12,000 บาท/เดือน
 • มีการทำธุรกรรมน้อยกว่า 100 รายการต่อเดือน
  20,000 บาท/เดือน
ค่าบริการการดูแลบริษัท

การตรวจสอบประจำปีและการยื่นภาษี

 • การบริหารบริษัทที่ไม่มีกิจการ
  59,500 บาท/เดือน
 • รายได้ต่อปีต่ำกว่า 5,000,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
  100,000 บาท/เดือน
 • รายได้ต่อปีต่ำกว่า 10,000,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
  190,000 บาท/เดือน
ค่าบริการการดูแลบริษัท

ค่าบริการดูแลบริษัทในปีที่ 2

 • บริการเลขานุการบริษัทและตรวจสอบประจำปี
  20,000 บาท/เดือน
 • บริการสำนักงานเสมือน / ที่อยู่สำหรับจดทะเบียนบริษัท
  20,000 บาท/เดือน
 • บริการจดทะเบียนทางธุรกิจ
  23,000 บาท/เดือน
image

ทำไมต้องเลือกเปิดบริษัทที่ฮ่องกง?

ทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์

ฮ่องกงเป็นประตูสู่ตลาดจีนที่กว้างใหญ่และมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเศรษฐกิจอื่น ๆ ในเอเชีย ด้วยทำเลที่ตั้งของฮ่องกงจะช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงฐานผู้บริโภคขนาดใหญ่และสร้างฐานธุรกิจในภูมิภาคได้อย่างง่ายดาย

สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับการสร้างธุรกิจ

ฮ่องกงได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ทำธุรกิจที่ง่ายที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ต่างชาติเป็นเจ้าของบริษัทได้ 100% และมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อธุรกิจด้วยกระบวนการจดทะเบียนบริษัทที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ และระบบกฎหมายที่แข็งแกร่งซึ่งสนับสนุนหลักนิติธรรม

บริษัทในฮ่องกงไม่มีควบคุมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ ไม่มีข้อจำกัดในการนำเงินทุนเข้า/ออกจากประเทศ และสามารถโอนเงินที่เป็นกำไรจากการลงทุนออกไปต่างประเทศอย่างอิสระโดยใช้วิธีต่าง ๆ (เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย ค่าสัมปทาน ค่าบริการ กำไรของสาขา)

อัตราภาษีต่ำ

ฮ่องกงมีระบบภาษีที่เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น อัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำที่ 16.5% (เพดานกําไรคือ 8.25 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง) และระบบภาษีระดับภูมิภาค

กําไรจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกฮ่องกงโดยส่วนใหญ่จะได้รับการยกเว้นภาษี ซึ่งทําให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับการวางแผนภาษีระหว่างประเทศ

การค้าเสรี

ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการค้าเสรี สินค้าและบริการส่วนใหญ่จะไม่เก็บภาษีนําเข้าและส่งออก มีนโยบายการค้าเสรีทำให้เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าเสรีและโลจิสติกส์ทั่วโลก

เพลิดเพลินไปกับบริการจัดตั้งบริษัทของเราในฮ่องกง

นี่คือเหตุผลว่าทำไมควรให้เราช่วยคุณ ในการจัดตั้งบริษัทในฮ่องกง

บริการครบวงจร
ขั้นตอนลงทะเบียนรวดเร็ว
เชื่อถือได้
โปร่งใส
ราคาไม่แพง
ให้คำปรึกษาฟรี
รวมถึงที่อยู่ธุรกิจชั้นนำ
เสียงจากลูกค้าของเรา

ขอบคุณที่ไว้วางใจให้เราช่วยให้การขยายธุรกิจของคุณในฮ่องกง

What They Say

Finna Derosa

ขอขอบคุณ UnionSPACE ที่ช่วยเราในการจัดตั้งบริษัทและเปิดบัญชีธนาคารในฮ่องกง แม้ทีมงานจะอายุน้อยแต่มีความเป็นมืออาชีพสูงและเชื่อถือได้แน่นอน

What They Say

Andy

พวกคุณทำให้การจัดตั้งบริษัทและเปิดบัญชีธนาคารสำหรับบริษัทในฮ่องกงเป็นเรื่องง่ายมากๆ ขอบคุณพวกคุณจริง ๆ !!!

What They Say

Paul Lim

บริการตั้งแต่ขั้นตอนลงทะเบียนจนเสร็จงาน ทีมงานให้บริการดีมาก มีการตอบรับที่ดี รวดเร็วและอธิบายให้คำอธิบายดี เข้าใจง่าย ขอบคุณสําหรับบริการที่มีคุณภาพ ขอให้พวกคุณพยายามต่อไปขอบคุณมาก!

ส่วนหนึ่งของบริษัทที่เราให้บริการ

คำถามที่พบบ่อย

 • ข้อดีของการจัดตั้งบริษัทในฮ่องกงมีอะไรบ้าง?

  ทำเลที่ตั้งเชิงกลยุทธ์ — ทำเลที่ตั้งเชิงกลยุทธ์ของฮ่องกงทำให้ฮ่องกงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับการทำธุรกิจระหว่างประเทศที่ช่วยให้สะดวกในาการเข้าถึงประเทศจีนและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในวงกว้าง

  สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับธุรกิจ — สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับการเริ่มธุรกิจในฮ่องกง ไม่ว่าจะเป็นอัตราภาษีต่ำ, ระบบภาษีที่เรียบง่าย, และการไม่เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีสินค้าและบริการ (GST)

  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง — ด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มั่นคง ฮ่องกงจึงเป็นฐานทางเศรษฐกิจที่ปลอดภัยสำหรับการดำเนินธุรกิจและดึงดูดการลงทุน

  โครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ — โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาอย่างดี การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และแรงงานที่มีทักษะสูงของฮ่องกง มีส่วนทำให้ฮ่องกงมีชื่อเสียงในฐานะศูนย์กลางธุรกิจ

  สิทธิประโยชน์ทางภาษี — บริษัทในฮ่องกงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น ไม่มีภาษีกำไรจากการขายหุ้น, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, หรือจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ย, และไม่มีภาษีการขายหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม

  ความสะดวกสบายในการทำธุรกิจ — ฮ่องกงได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของดัชนีความสะดวกสบายในการทำธุรกิจทั่วโลก เนื่องจากมีนโยบายที่มุ่งเน้นด้านธุรกิจ และมีขั้นตอน/กฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพ

 • ข้อกำหนดในการจัดตั้งบริษัทในฮ่องกงมีอะไรบ้าง?

  1. จัดตั้งขึ้นโดยผู้ถือหุ้น กรรมการ และเลขานุการบริษัทอย่างน้อยหนึ่งคน

  2. ผู้ถือหุ้นอาจเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาก็ได้ ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสัญชาติของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และอนุญาตให้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศได้ 100%

  3. กรรมการสามารถเป็นนิติบุคคลได้ แต่ต้องมีกรรมการที่เป็นบุคคลธรรมดาอย่างน้อย 1 คน ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสัญชาติของกรรมการ กรรมการจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

  4.ผู้ถือหุ้นสามารถเป็นกรรมการได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวเป็นกรรมการในคราวเดียวกัน กรรมการจะไม่สามารถเป็นเลขานุการบริษัทได้

  5. เลขานุการบริษัทจะต้องเป็นชาวฮ่องกง หรือบริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกง

  6. บริษัทในฮ่องกงจะต้องแต่งตั้งชาวฮ่องกงให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย หากลูกค้าไม่มีชาวฮ่องกงสำหรับแต่งตั้งเป็นตัวแทน ลูกค้าอาจแต่งตั้ง UnionSPACE ให้เป็นผู้แทนที่ได้รับมอบหมายได้

  7. จำนวนทุนจดทะเบียน จะคิดเป็นร้อยละหากมีผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) และหากมีผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียวจำนวนทุนจดทะเบียนจะเป็น 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (หรือ 10,000 หุ้น)

  8. ที่อยู่สำนักงานจดทะเบียนจะต้องอยู่ในฮ่องกง

  9. ภาษีอากรและภาษีนิติบุคคล (หรือที่เรียกว่าภาษีกำไร) กำหนดไว้ที่ 16.5% ของกำไรที่สามารถประเมินได้สำหรับบริษัทที่จัดตั้งในฮ่องกง ฮ่องกงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเก็บภาษีตามอาณาเขต กล่าวคือ เฉพาะผลกำไรที่เกิดขึ้นในหรือได้มาจากฮ่องกงเท่านั้นที่ต้องเสียภาษีในฮ่องกง ไม่มีภาษีกำไรจากการขายหุ้น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินปันผล หรือ GST/VAT ในฮ่องกง

  10. การปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่องเป็นข้อบังคับสำหรับบริษัทในการจัดเตรียมและดูแลรักษาบัญชี บัญชีจะต้องได้รับการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตในฮ่องกง บัญชีที่ตรวจสอบแล้วพร้อมการคืนภาษีจะต้องยื่นต่อกรมสรรพากรเป็นประจำทุกปี ทุกบริษัทจะต้องยื่นผลตอบแทนรายปีกับสำนักทะเบียนบริษัทและชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรายปี

 • ฉันจะจดทะเบียนบริษัทในฮ่องกงได้อย่างไร?

  1. ลูกค้าควรระบุชื่อภาษาอังกฤษหรือชื่อจีน 2 ถึง 3 ชื่อ หรือทั้งสองอย่างสำหรับชื่อบริษัทที่ต้องการจัดตั้งในฮ่องกง

  2. ลูกค้าควรกรอกและลงนามในแบบฟอร์ม KYC ของเรา และแบบฟอร์มการตรวจสอบสถานะเพิ่มเติม (ซึ่งจะจัดเตรียมโดย UnionSPACE) จากนั้นส่งคืนให้กับ UnionSPACE ทางอีเมลพร้อมเอกสารและเอกสารที่จำเป็นตามส่วนที่ 2

  3. UnionSPACE ดำเนินการค้นหาชื่อคุณต้องการในทะเบียนบริษัท และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงชื่อบริษัทที่เสนอว่าสามารถใช้ได้หรือไม่

  4. หลังจากยืนยันความพร้อมของชื่อที่เสนอแล้ว UnionSPACE จะดำเนินการจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารอื่น ๆ ของบริษัท และแจ้งให้ลูกค้าเตรียมชำระค่าบริการ

  5. หลังจากได้รับค่าบริการแล้ว UnionSPACE จะส่งเอกสารที่เตรียมไว้บางส่วนให้กับลูกค้า โดยกรรมการ และผู้ถือหุ้นควรลงนามในเอกสาร หลังจากลงนามแล้วให้เอกสารกลับมาที่สำนักงานของ UnionSPACE

  6. หลังจากที่เราได้รับเอกสารลงนามจากลูกค้าและตรวจสอบเอกสารทั้งหมดแล้ว เราจะดำเนินการส่งเอกสารการลงทะเบียนบริษัทที่ลงนามอย่างเป็นทางการไปยังสํานักงานทะเบียนบริษัท และชำระค่าธรรมเนียมของรัฐและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนธุรกิจ

  7. UnionSPACE จะได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทและหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจจากสำนักทะเบียนบริษัทและสำนักงานทะเบียนธุรกิจตามลำดับภายในเวลาประมาณ 2-3 วันทำการ (สำหรับผู้ถือหุ้น, กรรมการ, หรือบริษัทที่จดทะเบียนนอกฮ่องกงจะใช้เวลาประมาณ 7 ถึง 10 วันทำการ)

  8. UnionSPACE จะจัดเตรียมตราประทับและข้อบังคับบริษัทให้ลูกค้าหลังจากที่บริษัทจดทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้ว

  9. UnionSPACE จะส่งเอกสารสำหรับการเปิดบัญชีบริษัทไปยังธนาคารเพื่อตรวจสอบเบื้องต้น

  10. เมื่อยืนยันแล้วว่าสามารถเปิดบัญชีธนาคารได้ UnionSPACE จะแจ้งให้คุณทราบเพื่อเดินทางไปเปิดบัญชีที่ฮ่องกง

 • ชาวต่างชาติสามารถจัดตั้งบริษัทและเป็นเจ้าของธุรกิจในฮ่องกงได้ 100% หรือไม่?

  ชาวต่างชาติสามารถก่อตั้งบริษัทและเป็นเจ้าของธุรกิจในฮ่องกงได้ 100% โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ

 • ภาษีเงินได้สำหรับบริษัทในฮ่องกงคือเท่าไหร่?

  ภาษีเงินได้ของบริษัทในฮ่องกงในปี 2023 อยู่ที่ 16.5% อย่างไรก็ตาม มีหลักเกณฑ์อัตราภาษีกำไรแบบ 2 ขั้นที่ใช้อยู่:

  • •  8.25% เมื่อมีกำไรที่ประเมินได้ 2 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง
  • •  16.5% จากส่วนที่เหลือของกำไรประเมินได้

  ระบบอัตราภาษีกำไรแบบสองขั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตและขยายตัว

  นอกเหนือจากภาษีกำไรแล้ว บริษัทในฮ่องกงยังต้องเสียภาษีอื่น ๆ เช่น ภาษีเงินเดือน ภาษีทรัพย์สิน และอากรแสตมป์ ด้วย

  จำนวนภาษีที่บริษัทจ่ายจะขึ้นอยู่กับผลกำไร, เงินเดือนของพนักงาน, มูลค่าทรัพย์สิน, และประเภทของธุรกรรมที่บริษัทดำเนินการ

  สิ่งสำคัญคือต้องมีที่ปรึกษาด้านภาษีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาภาระภาษีเฉพาะของบริษัทของคุณ

ฉันไม่เจอคำตอบที่ฉันต้องการ...

ไม่เป็นไรเลย! ทิ้งคำถามของคุณไว้ เรายินดีช่วยเหลือ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้!


หากคุณมีคำถามใด ๆ เพียงแค่ติดต่อเรา ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีจะช่วยเหลือคุณ

แชทกับเรา
...หรือโทรหาเราเลย!

เราเปิดให้บริการตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 18.00 น. (ทุกวันจันทร์-ศุกร์)

f
Accelerator Partners

Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic
Government & Associations

Pic Pic Pic Pic Pic Pic
International Hub

Pic Pic Pic Pic Pic
Corporate Partners

Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic
บริการเสริมอื่นๆ ที่เราอยากแนะนำคุณ